SHOWCASE NEW PEDAGOGY DEEP LEARNING (NPDL)
09.10.2019 (Rabu)
Pusat Sumber IPG KDA

Pihak IPGM telah memilih IPG KDA untuk menilai tahap keberkesanan NPDL pada semester ini. Dua kumpulan pelajar Major Sejarah Semester 1 & Semester 3 daripada Jabatan Sains Sosial antara yang telah terpilih menyertai Showcase NPDL Peringkat Zon Utara. Peserta-peserta ni membuat persembahan tentang kefahaman dalam NPDL dan aplikasi dalam kerja kursus semester ini di hadapan pegawai IPGM, SICS+ PPD Kubang Pasu. Penyelaras Projek Kumpulan Major Sejarah Semester 1 iaitu Pn. Zarina Abu Bakar telah membimbing 3 orang pelajar JSS iaitu Muhammad Fateh Razali, Saw Kai Hui dan Yamuna A/P Pannir
Selvam dalam penyertaan showcase dan Pn. Lim Li Bin sebagai penyelaras Kumpulan Major Sejarah Semester 3 yang terdiri Sairam a/l Krishnamutty, Sharran A/L Loganadzan dan Lan Tyze Yin.
Pasukan JSS Kumpulan Major Sejarah Semester 1 antara yang terpilih untuk menyertai showcase peringkat Kebangsaan di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka pada 14 & 15 Oktober 2019.

Sekalung penghargaan kepada Pasukan NPDL IPGM, Pihak Pengurusan IPGKDA, SISC+ Kubang Pasu Dan Pasukan NPDL IPGKDA yang telah menjayakan showcase ini.