Selamat Datang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Laman Web Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Kajian Sosial ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan kerana membenarkan kami membina dan melancarkan Laman Web Jabatan Kajian sosial. Laman web yang baharu ini membolehkan Jabatan Kajian Sosial menyediakan informasi-informasi terkini tentang jabatan ini, program-program akademik yang ditawarkan dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pensyarah dan pelajar Jabatan Kajian Sosial. Adalah diharapkan web ini dapat memberi input yang berguna. Sekian.