Program Rekreasi Mentor Mentee PPISMP Sejarah 1,2 & 3 Ambilan Jun 2018

Aktiviti : Program Rekreasi Mentor Mentee PPISMP Sejarah ambilan Jun 2018Tarikh : 06 Mac 2019 ( Rabu) Masa : 8.00 pagiTempat : Bukit Kodiang ( Mok Cun)  Peserta : 67 orang pelajar,  6 orang pensyarah 
Matlamat / Objektif Matlamat program ini adalah bagi memberi ruang kepada pelajar untuk menikmati pengalaman menjalankan aktiviti outdoor di samping mengaitkan pembelajaran sejarah dengan aktiviti yang dijalankan dan belajar untuk hidup dengan alam sekitar serta mewujudkan kerjasama antara pelajar dengan pelajar pelbagai kaum dan para pensyarah. Di samping dapat menghubungkaitkan dengan penghayatan nilai- nilai dalam kehidupan.