Laporan Program Lawatan Akademik Tapak Arkeologi Sungai Batu Dan Pusat Ekskavasi Pengkalan Bujang

Tarikh : 29 Julai 2019 ( Isnin) 

Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang

Sasaran : 67 orang PISMP                              Sejarah Jun 2019 & 8 orang                          pensyarah Unit Sejarah JKS Kluster 6 : Peningkatan Kualiti Pelajar

Objektif :1. Landasan kepada pelajar Sejarah untuk mengetahui Dan memahami perkembangan kerajaan awal di Tanah Melayu menggunkan pelbagai alat berfikir

2. Memberikan inspirasi kepada pelajar dalam merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah

3. Memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik dengan mengamalkan refleksi Dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan setelah berkomunikasi dengan pihak luar.

4. Memupuk semangat ukhwah yang rapat antara semua pelajar dan pensyarah.

5. Memenuhi RMK SJHK 3031.