ELEKTIF TERAS

MUZIK 1. Kaedah dan Pendekatan Pendidikan Muzik
2. Aktiviti Muzikal Dalam Bilik Darjah
3. Muzik Malaysia
4. Asas Muzik 1
5. Kemahiran Asas Kibod
6. Asas Muzik 11
7. Kurikulum Dan Pengajaran Muzik di Sekolah Rendah
PSV1. Pengenalan Pendidikan Seni Visual
2. Kreativiti dan Seni Kanak-Kanak
3. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni
ViSual Sekolah Rendah
4. Pendidikan Seni Visual-Bidang dan Pentaksiran
5. Menggambar, dan Membuat & Rekaan
6. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah
7. Bidang Tiga Dimensi dan Kraf Tradisional.
RBT1. Pedagogi Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah
2. Pengenalan Kepada Teknologi Elektrik dan Elektronik
3. Lukisan Kejuruteraan dan Lukisan Berbantu Komputer
4. Pengenalan Kepada Teknologi Rumah Tangga
5. Pengenalan Kepada Teknologi Bahan dan Pembuatan
6. Pengenalan Kepada Teknologi Pertanian
7. Pendidikan Perniagaan Dan Keusahawanan
SEJARAH1. Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20
2. Malaysia dan Hubungan Antarabangsa
3. Pensejarahan Malaysia
4. Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
5. Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah
6. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah
7. Kaedah Pengajaran Sejarah

ELEKTIF TERBUKA

DHMK 3013 DIDIK HIBUR
MUZIK
MUZIKKERJA KURSUS 100%
KKWK 3013 KEUPAYAAN
KEWANGAN
REKA BENTUK
TEKNOLOGI
KERJA KURSUS 100%
KUWS 3013
KEUSAHAWANAN
REKA BENTUK TEKNOLOGIKERJA KURSUS 100%
PPPS3013 PENGHASILAN
PRODUK PASTRI
REKA BENTUK TEKNOLOGIKERJA KURSUS 100%
SDDK 3103 SENI DUA
DIMENSI
SENI VISUALKERJA KURSUS 100%
STDK 3013 SENI TIGA
DIMENSI
SENI VISUALKERJA KURSUS 100%